Ledňáček říční – příběh s dobrým koncem

Ledňáček říční narazil do prosklené plochy kousek od řeky Labe. Zpočátku byl apatický a dezorientovaný. Naštěsí stačila krátká rekonvalescence k tomu, aby se mohl vrátit zpět do přírody. První pomoc v takových případech je umístění do klidu nejlépe do papírové krabice. Velmi často stačí hodina či dvě, aby se zvíře dokázalo samo vzpamatovat.

Ledňáček říční

Ledňáček říční (Alcedo atthis) je průměrně 16,5 cm velký pták z čeledi ledňáčkovitých (Alcedinidae). Je velmi výrazně zbarvený s oranžovou spodinou a modrým hřbetem, křídly a temenem. Výrazným znakem je také jeho nápadně dlouhý zašpičatělý zobák. Pro své nádherné zbarvení je nazýván Létající drahokam. Vyskytuje se u pomalu tekoucích čistých vod na velkém území Evropy, Asie a v severní Africe. Ve střední Evropě se přitom jedná o jediného zástupce své čeledi. Ledňáček říční je po většinu roku samotářsky žijící a přísně teritoriální pták. Živí se především menšími rybami, které loví střemhlavým útokem pod vodou, ale v malé míře se v jeho potravě objevuje i vodní hmyz a obojživelníci. Hnízdí v norách, které si sám hloubí ve strmých březích vod, v jedné snůšce přitom bývá 5–7 světlých vajec. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Ledňáček_říční)