• Pomáháme živočichům v nouzi již od roku 1984!

Jak na Huslíku pomáháme

Rok 2021 byl pro nás rekordní! Celkem jsme přijali 2 246 živočichů (o 17 živočichů více než v roce 2020).

Nejvíce bylo mláďat, celkem 860 jedinců, 703 zvířat bylo zraněno, 324 bylo vysíleno, 234 muselo být odchyceno, 49 živočichů prodělalo infekci, transfer byl proveden u 21 jedinců, 29 bylo otráveno, 16 se k nám dostalo z jiných důvodů.

Nejčastěji přijímaným druhem byl ježek západní (336), netopýr rezavý (174), poštolka obecná (123), ježek východní (113), kos černý (110), veverka obecná (96), holub hřivnáč (96), vrabec domácí (83), zajíc polní (76), káně lesní (76), jiřička obecná (70), hrdlička zahradní (58) a rorýs obecný (55).

Z celkového počtu 2 246 jsme 1 443 zvířat vypustili.

A toto vše jsme mohli uskutečnit i díky velké podpoře, která se nám za celý rok dostala. 40 % všech našich příjmů tvoří dary, část financujeme ze zdrojů Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí, Českého svazu ochránců přírody, vlastní činnosti a dalších. Děkujeme!

Huslík na YouTube

Vypuštění orlovce říčního
Srnčata přijatá do záchranné stanice Huslík
Jak se krmí netopýr?