Pohotovostní číslo pro zraněná zvířata: 603 864 822!
  • Pomáháme živočichům v nouzi již od roku 1984!

Ježíšek pro zvířata 2023

Ježíšek pro zvířata je vánoční kampaň na podporu zraněných volně žijících zvířat, která potřebují pomoc...

Jak na Huslíku pomáháme

V roce 2022 jsme přijali 2366 živočichů.

Nejvíce bylo mláďat, celkem 884 jedinců, 42,79 %, 646 zvířat bylo zraněno (31,27 %), 340 bylo vysíleno (14,46 %), 102 muselo být odchyceno (4,93 %), 70 živočichů prodělalo infekci, 12 bylo otráveno, 9 se dostalo z jiných důvodů, 1 zvíře bylo převedeno a 1 zabaveno.

Nejčastěji přijímaným druhem byl ježek západní (313), kos černý (140), holub hřivnáč (119), vrabec domácí (112), ježek východní (98), poštolka obecná (95), rorýs obecný (87), jiřička obecná (79), veverka obecná (68), zajíc polní (66), káně lesní (62), hrdlička zahradní (46) a vlaštovka obecná (38).

Z celkového počtu 2 366 bylo 1472 vypuštěno (62,2 %).

A toto vše jsme mohli uskutečnit i díky velké podpoře, která se nám za celý rok dostala. 40 % všech našich příjmů tvoří dary, část financujeme ze zdrojů Středočeského kraje, Ministerstva životního prostředí, Českého svazu ochránců přírody, vlastní činnosti a dalších. Děkujeme!

Možnosti podpory

Převod z účtu / karta

 

Dárcovská SMS

Jednorázově (SMS ve tvaru):
DMS ZVIREVNOUZI POLABI 30
DMS ZVIREVNOUZI POLABI 60
DMS ZVIREVNOUZI POLABI 90
DMS ZVIREVNOUZI POLABI 190

Měsíčně (SMS ve tvaru):
DMS TRV ZVIREVNOUZI POLABI 30
DMS TRV ZVIREVNOUZI POLABI 60
DMS TRV ZVIREVNOUZI POLABI 90
DMS TRV ZVIREVNOUZI POLABI 190

Na číslo: 87 777

Stravenky pro zvířata

Stravenky pro více jak 50 zvířat! Měsíční stravenkou můžete podpořit např. ježka, daňka, jezevce, káně, lišku a mnoho dalších živočichů ze záchranné stanice Huslík.

Huslík na YouTube

Vypuštění orlovce říčního
Srnčata přijatá do záchranné stanice Huslík
Jak se krmí netopýr?