Poslání a vize

Poslání záchranné stanice

“Posláním záchranné stanice Huslík je podpora druhové rozmanitosti živočichů v krajině a lidských sídlech ve východní části Středočeského kraje (Nymburk, Kolín, Český Brod, Lysá nad Labem, Brandýs nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště) a části Královéhradeckého kraje (Jičín).”

Činnosti:

Péče o živočichy v záchranné stanici s cílem vypustit je do přírody

„Více než 60 % přijatých zvířat se vypustí zpět do přírody, každý rok je to téměř 1 200 živočichů“

Záchranné chovy ohrožených druhů živočichů

„Specializujeme se na ohrožené druhy jako je sýček obecný, sova pálená, sokol stěhovavý a raroh velký “

Zajištění rizikových míst a podpora hnízdních možností

„Evidujeme riziková místa a navrhujeme vhodná řešení, vyvěšujeme budky a hnízdní podložky“

 Výzkumné aktivity

„Spolupracujeme s ČSO, VFU Brno, MENDELU Brno, ČZU v Praze, SZeŠ a SOŠ Poděbrady a dalšími organizacemi“

Jaká je naše vize a hodnoty?

“Naší společnou vizí je prostředí, ve kterém žijí lidé v souladu s přírodou, volně žijícími živočichy a trvale udržitelným životem.”

“Chceme být důležitým prvkem při zlepšování životních podmínek živočichů v městské divočině a volné přírodě.”

  • Věříme, že si každé divoké zvíře zaslouží náš respekt a naši péči.
  • Poskytujeme péči volně žijícím živočichům společensky a eticky odpovědným způsobem.
  • Vracíme zvířata do jejich přirozeného a bezpečného prostředí.
  • Poskytujeme zaměstnancům přátelské, ohleduplné a naplňující prostředí.